Szczepienia dzieci są najskuteczniejszą formą ochrony przed groźnymi chorobami zakaźnymi. W Polsce istnieje pakiet darmowych, obowiązkowych szczepień, które trzeba wykonać. Dostępne są także nieobowiązkowe, ale rekomendowane, które są dodatkowo płatne

Szczepienia obowiązkowe dla dzieci

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego realizowane są podstawowe szczepienia, objęte tzw. kalendarzem szczepień obowiązkowych. Powinny być wykonywane dokładnie w wyznaczonym terminie, chyba że nie pozwala na to stan zdrowia dziecka, ale o przesunięciu terminu zawsze decyduje pediatra. Nie należy na własną rękę przekładać planowanych wizyt.

- W pierwszej dobie życia noworodka wykonuje się szczepienie na WZW typu B (pierwsza dawka).

- W trakcie maksymalnie 3 pierwszych dób – szczepienie na gruźlicę (TBC).

- W 2. miesiącu życia podaje się drugą dawkę szczepionki na WZW B, a także szczepionkę skojarzoną DTPw na błonicę, tężec i krztusiec; oraz szczepionkę na zakażenia wywoływane przez Haemophilus Influenzae typu B. Dodatkowo szczepionka na pneumokoki (PVC)*

- W 3.-4. miesiącu i 5.-6. miesiącu szczepienie uzupełniające DTPw, polio, Hib, pneumokoki.

- W 7. miesiącu życia podaje się kolejną, trzecią dawkę uzupełniającą szczepionki na WZW B.

- 13-14 m.ż. – odra, świnka, różyczka (MMR), pneumokoki.

- 16.–18. m.ż. – błonica, tężec, krztusiec (DTPw), Hib, polio.

- 6. rok życia – dawka przypominająca szczepionki przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi oraz szczepionka przeciw polio.

- 10. rok życia – dawka przypominająca szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce.

- 14. rok życia – druga dawka szczepionki przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi.

- 19. rok życia – trzecia dawka przypominająca przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi.

* W roku 2017 do listy szczepień obowiązkowych dodano szczepienie przeciwko pneumokokom dla dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 roku.

Alternatywnie można rozważyć wykorzystanie szczepionki skojarzonej, łączącej w jednym preparacie kilka różnych składników. Są one odpłatne i rodzic musi je sam wykupić na podstawie recepty, a następnie zgłosić się do punktu szczepień.

- DTaP-IPV (4w1) – przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis.

- DTaP-IPV+Hib (5w1) – przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, Haemophilus Influenzae typu b.

- DTaP-IPV+Hib+HBV (6w1) – przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, Haemophilus Influenzae typu B, WZW B.

Szczepienia zalecane (ale nie obowiązkowe) dla dzieci

Oprócz powyższych szczepień, istnieje seria szczepień dodatkowych, nieobowiązkowych, ale zalecanych dla rozszerzenia ochrony. Są szczególnie istotne dla dzieci korzystających ze żłobka i przedszkola lub mających rodzeństwo uczęszczające do żłobka albo przedszkola.

O dodatkowych szczepieniach powinny myśleć rodziny wyjeżdżające za granicę np. na wakacje, a także, jeżeli dziecko często przebywa w szpitalu np. z powodu choroby przewlekłej. We wszystkich wymienionych wyżej przypadkach ryzyko zachorowania na choroby zakaźne jest znacznie podwyższone i warto zapewnić dziecku dodatkową ochronę.

Kalendarz szczepień nieobowiązkowych:

- 2 miesiąc życia, a następnie 3-4 m.ż. i 5-6 m.ż. – rotawirusy, meningokoki, pneumokoki*.

- Po 12. miesiącu życia – meningokoki .

- 13.-14. m.ż. – ospa wietrzna, pneumokoki, meningokoki.

- 16.-18. m.ż. – ospa wietrzna.

- 24. – miesiąc – WZW typu A, meningokoki.

- 2,5-3 lata – WZW typu A.

* Schemat późniejszych szczepień jest zależny od rodzaju preparatu oraz wieku przyjęcia pierwszej dawki. Szczepienie na pneumokoki jest nieobowiązkowe dla dzieci urodzonych przed 31 grudnia 2016 roku

Warto rozważyć podawanie szczepionek skojarzonych 5w1 lub 6w1, które zmniejszają liczbę zastrzyków i poprawiają komfort dziecka. Aby szczepienia były bezpieczne i nie wiązały się z żadnymi powikłaniami, należy przestrzegać zaleceń lekarza. Jeżeli dziecko opuściło termin szczepienia, nie trzeba zaczynać całego cyklu od nowa, ale należy skontaktować się z lekarzem, który zaleci odpowiednie postępowanie, by zapewnić dziecku optymalną i nieprzerwaną ochronę.

Źródła:

https://pediatria.mp.pl/szczepieniaochronne/52627,kalendarz-szczepien

https://www.szczepienia.pl/kalendarz-szczepien/szczepienia-obowiazkowe