Rodzice chcą jak najlepiej dla swoich pociech, niestety czasami, pomimo najszczerszych chęci, nie zawsze się to udaje. Sprawdź, czy Ty nie popełniasz tych podstawowych błędów w wychowywaniu dziecka.

Jakie błędy najczęściej popełniamy przy wychowaniu dzieci?

Błąd 1: Nieokazywanie uczuć

Chłodne stosunki pomiędzy rodzicami a dzieckiem mogą zaważyć na późniejszym rozwoju dziecka i jego przystosowaniu do życia w społeczeństwie. Dzieci mają potrzebę bliskości i kontaktu z drugim człowiekiem już od urodzenia. Noszenie niemowlaka w chuście i karmienie go piersią odgrywa ważną rolę w rozwoju uczuciowym malucha, starsze dzieci domagają się natomiast przytulania oraz pochwał.

Błąd 2: Niepoświęcanie dziecku należytej uwagi

Dzieci pod tym względem są bardzo wymagające i to niezależnie od wieku. Małe czy duże wciąż zabiega o uwagę rodzica, poszukuje sposobności do zabawy czy rozładowania energii. Z ręką na sercu proszę się zastanowić, kto nie puścił dziecku bajki w telewizji tylko po to, by mieć chwilę spokoju? Oczywiście nie ma w tym nic złego, pod warunkiem, że komputer, telewizor czy tablet nie stają się zastępstwem rodzica. Ale jeśli dziecko przesiaduje całymi godzinami przed monitorem, a ty traktujesz to jako sposób na uwolnienie się od trudów rodzicielstwa, musisz mieć świadomość, że takie działanie może mieć w przyszłości przykre konsekwencje. Oprócz skutków zdrowotnych (wady wzroku, problemy z koncentracją), dziecko może mieć w przyszłości kłopoty w nawiązywaniu relacji międzyludzkich.

Błąd 3: Utrwalanie błędnych przekonań i zachowań

Znane przysłowie mówi „czym skorupka nasiąknie za młodu, tym na starość trąci”. To, co dziecko wyniesie z domu, będzie się za nim długo ciągnęło. Naciskanie, że musi być we wszystkim najlepsze i wpajanie negatywnych uczuć może w przyszłości prowadzić do destrukcyjnych zachowań.

Błąd 4: Wyręczanie dziecka we wszystkim

Jeśli Twoje dziecko sobie z czymś nie radzi lub musi poświęcić więcej czasu na rozwiązanie jakiegoś problemu, pozwól mu ta to lub wskaż mu sposób, jak to zrobić, ale nie wyręczaj go w czynnościach; w ten sposób wcale mu nie pomagasz, a jedynie przedłużasz proces nauki i usamodzielnienia. Już od najmłodszych lat warto uczyć dziecko pomagania w codziennych obowiązkach domowych, takich jak sprzątanie, wynoszenie śmieci czy mycie naczyń, aby w przyszłości nie okazało się, że dorosły już człowiek nie potrafi samodzielnie zadbać o dom.

Błąd 5: Nieakceptowanie faktu, że dziecko nie jest idealne

Nikt nie jest ideałem, dlatego jak najszybciej trzeba zaakceptować, że Twoje dziecko również nie będzie idealne. Stawianie wygórowanych wymagań to prosta droga do wpędzenie dziecka w poczucie bezsilności i niskiej wartości. Niektórzy rodzice układają sobie już cały plan kariery ścieżki zawodowej dziecka, jeszcze nawet przed jego urodzeniem, a gdy się okazuje, że nie jest ono w stanie sprostać wygórowanym oczekiwaniom rodziców, dochodzi do tragedii.

Błąd 6: Brak systemu kar i nagród

Mówiąc o karach, wiele osób ma zapewne przed oczami obraz bitego dziecka, a pamiętając przeżycia z własnego dzieciństwa, stawia sobie za punkt honoru niekaranie własnego potomka. Bicie dzieci jest złe i tu absolutna zgoda, jednak należy ustalić jakiś system kar i nagród, który będzie motywował pociechę do lepszego zachowania i osiągania sukcesów.

Błąd 7: Brak ustalonych zasad i granic

Brak granic i jasnego ustalenia tego, co dziecku wolno lub nie, prowadzi do braku dyscypliny. Tzw. bezstresowe wychowanie, modne jeszcze kilkanaście lat temu zbiera teraz żniwo pod postacią ludzi, uważających, że mogą dopuścić się każdego czynu bez żadnych konsekwencji. Chcesz wychować dziecko na dobrego człowieka? Ustal granicę i naucz je tego, co wolno, a czego nie wolno robić.

Błąd 8: Przemoc domowa

W kontekście dwóch poprzednich punktów należy jeszcze wspomnieć o ostatnim, chyba największym błędzie popełnianym przez niektórych rodziców. Jakakolwiek przemoc czy to fizyczna, czy psychiczna jest po prostu zła. Abstrahując od tego, czy zwykły klaps jest już biciem, czy jeszcze nie, lepiej wypracować pokojowe metody rozwiązywania konfliktów i motywowania. Przemoc rodzi wyłącznie przemoc i nic więcej.